Vizualni identitet – Brow Corner finalni – logo (transparentni) – crni