Slikovnica – Dječji Vrtić Bajka – grafički dizajn

Slikovnica – Dječji Vrtić Bajka – grafički dizajn

Continue Reading

Varaždinska županija – monografija

Izrada grafičkog dizajna knjige za monografiju Varaždinske županije

Continue Reading

Ciglana Cerje Tužno – katalog

Izrada kataloga za klijenta – Ciglana Cerje Tužno

Continue Reading

Colas Hrvatska – vijesti magazin – grafički dizajn colorbox varaždin

Časopis Colas Hrvatska – grafički dizajn viz. identiteta i časopisa

Continue Reading

Vizualni identitet – Stabilitas projekt d.o.o.

Izrada vizualnog identiteta za tvrtku Stabilitas projekt d.o.o.

Continue Reading

Institute of nail therapy and lash art – vizualni identitet

Izrada vizualnog identiteta za “Institute of nail therapy and lash art”

Continue Reading

My Joy Studio – vizualni identitet

Izrada logotipa za klijenta “My Joy Studio”

Continue Reading