Institute of nail therapy and lash art – vizualni identitet

Izrada vizualnog identiteta za “Institute of nail therapy and lash art”